ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД 2021 г.

Описание Виж/ Изтегли
1. Резултати от Преброяване 2021
2. Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември – 3 октомври 2021г. [20.01.2021г.]
3. Започва набиране на преброители за Преброяване 2021 [30.09.2020г.]
4. Заповед №РД-05-817/14.09.2020г. относно определяне на цени/ставки за извършваните дейности по провеждане на Преброяване 2021 [30.09.2020г.]