COVID-19

Описание Виж/ Изтегли
1. Заповед №РД-10-638 от 10.11.2021 г. относно въвеждане на противоепидемични мерки [публ. 10.11.2021г.]
2. Заповед № РД-10-215 от 12.10.2020г. относно въвеждане на противоепидемични мерки считано от 12 октомври 2020 г до 30 ноември 2020 г. на територията на община Кирково [публ. 12.10.2020г.]
3. Заповед № РД-10-215 от 08.05.2020г. относно възстановяване на функционирането на пазарите в населените места в община Кирково [публ. 08.05.2020г.]
4. Препоръки на РЗИ-Кърджали и общински кризисен щаб за COVID-19, на територията на община Кирково [ публ.: 28.04.2020г. ]
5. Заповед № РД–01-196/10.04.2020 г. касаеща водачи на транспортни средства, превозващи земеделски работници, земеделски производители и техните работодатели
6. Грижи в домашни условия на болен и контактен с Kovid-19
7. Протокол при съжителство със заболял от COVID-19
8. СЪОБЩЕНИЕ от Общинският кризисен щаб – Кирково
9. Заповед № РД–10-159/19.03.2020 г. въвеждане на вечерен час за всички ученици пребиваващи на територията на общината
10. Заповед № РД–10-153/16.03.2020 г.
11. Заповед РД-147/13.03.2020г. относно противоепидемични мерки срещу коронавирус COVID-19
12. Епидемия от COVID-19: Какво трабва да знаете?
13. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19
14. Подготовка на работното Ви място за COVID-19
15. Указания за носене и сваляне на лични предпазни средства
16. Насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV
17. Въпроси и отговори свързани с COVID-19
18. КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ - БРОШУРА

Горещ телефон за въпроси във връзка с коронавируса COVID-19: 02 807 87 57.

Повече информация можете да прочетете в сайта на Министерството на здравеопазването.