ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ

- Дървената джамия, с. Подкова

Дървената джамия, с. Подкова
Намира се в село Подкова. Това е изцяло дървена постройка, уникален образец на стара строителна технология. Изградена е без използването на нито един пирон. Легендата разказва, че е построена от 7 девойки за 1 нощ, след което никой повече не ги видял. Нарича се “Еди къзлар джамиси” (Джамията на седемте момичета). В района се забелязват древни изсичания и улеи в скалите. Местните хора твърдят, че това са следи от влаченето на огромните дървени трупи, използвани при градежа. Джамията е действаща. През 2009г. тя е възстановена, като е съхранена древната строителна технология. Обектът е паметник на културата.

Забележка: Достъпен с лек автомобил. Маршрут от с. Подкова до обекта – 1 км.

- Тюркян чешма – намира се в  с. Могиляне , общ. Кирково, обл. Кърджали. Културно–исторически обект,. Изградена  в чест на пострадалите през Възродителния процес - 1984 г.
                                    Тюркян чешма е изградена в памет на най-невръстната жертва.