ПЕЩЕРИ

- Пещерите край с. Кремен
Пещерите край с. КременВ района на с. Кремен са регистрирани няколко пещери с различна големина. Те са сравнително плитки (до 170 м), формирани в мраморизирани варовици. Интересното при тях е пещерната фауна. Регистрирани са прилепи, стоножки, скорпион. В едната (Водната яма) има малко езерце, в което се забелязват дребни рибки. В Златната яма има видими следи от минал живот. Има интересни пещерни образувания - драперии, сталактити, дендрити. Забележка: Мраморизираните варовици са лесни за откриване в местността (Кутлената), но входовете на пещерите за прикрити с прораснали храсти. Най-добре е да се посещават с придружител от местното население.

Маршрут от с. Кирково, разклон Кремен   до обекта – 10 км.