МАРШРУТИ  

  1. с. Кирково, с. Завоя, с. Дружинци, с. Чакаларово около 16 км
  2. с. Кирково, с. Завоя, с. Дружинци, с. Долно Къпиново, с. Горно Къпиново около 23 км

ЕКОПЪТЕКИ

№1 с. Чакаларово връх Вейката около 11 км
№2 с. Горно Къпиново м. Гюмюрджински снежник около 11 км

Маршрут: с. Кирково, с. Завоя, с. Дружинци, с. Чакаларово около 16 км
На територията на общината по тази пътека/№1/ могат да се стигне до най-високият връх в рида Гюмюрджински снежник връх Вейката, който е висок 1463 метра.В географско отношение е най-южната точка на България, от където се вижда голяма част от съседна Гърция, Бяло море.


Маршрут: с. Кирково, с. Завоя, с. Дружинци, с. Долно Къпиново, с. Горно Къпиново около 23 км
По тази пътека/№2/ може да се стигне до Защитената местност Гюмюрджински снежник  с площ 1926,4 ха. На юг достига до границата с Гъpция, като обхваща района на връх Вейката. Запазени са първични яворови, букови и буково-елови гори на възраст над 150 години, срещат се и екземпляри които надхвърлят 300, дори 400 години.Па тази пътека може да се наблюдават също находища на родопски крем(Lilium rhodopeum) от сем. Кремови, казашка хвойна (Juniperus sabina) от сем. Кипарисови. Установени са скален орел, малък ястреб, осояд, черен кълвач, малък ястреб, мечка и др.