ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

- Защитена местност Гюмюрджински снежник
Защитена местност Гюмюрджински снежникРайонът е обявен за защитена местност през 2003 г. и заема площ от 1926,4 ха. В нея попадат землищата на селата Горно и Долно Къпиново, Чакаларово, Шумнатица и Кремен от община Кирково. На юг достига до държавната ни граница с Гърция, като обхваща района на вр. Вейката (1463 м), най-южната точка на България – част от рида Гюмюрджински снежник. Запазени са първични яворови, букови и буково-елови гори на възраст над 150 години. Много от екземплярите надхвърлят 300, дори 400 години, а има и единични дървета, които вероятно са много по-старислабо проучена. Установени са скален орел, малък ястреб, осояд, черен кълвач, малък ястреб, мечка и др. Много от отделните защитени природни обекти в община Кирково попадат в територията на Гюмюрджински снежник.

Lil rhodopeum 01Hab Griechenland Rhodopen Livaditis 12 06 00.jpgРодопски крем (Lilium rhodopeum)среща се в защитената местност Гюмюрджински снежник.Растението е  от семейство Кремови, което се среща само в Родопите. Родопският крем е определен през 1984 г. като рядко и защитено растение на територията на България.

 

 

 

Артъш - Казашка хвойна (Juniperus sabina) среща се в защитената местност Гюмюрджински снежник. Храст от семейство Кипарисови. Казашката хвойна е включена в червената книга на България като застрашен вид.