КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ


- Куполна гробница край с. Старейшино
Куполна гробница край с. Старейшино "Пунар кая" (Скалния кладенец) представлява куполна гробница, намираща се в района на с. Старейшино. От нея извира вода, която се събира в два малки, изсечени на пода басейна - кръгъл и правоъгълен, които са съединени с улей. Водата се извежда извън гробницата. В представите на местното население обектът се свързва с поверие за лечебни свойства както на мястото, така и на бликащата от него вода. Обектът се посещава от много хора на 6 май - Гергьовден (Хъдърлез).
Забележка: Обектът е трудно достъпен – приятен за пешеходен туризъм.
Маршрут с. Подкова, с. Старейшино до обект – 6 км.

- Скална гробница - мах. Веслец, с. Бенковски.
Скална гробница - мах. Веслец, с. Бенковски.Местните хора я наричат “Дупчения камък”. Намира се в близост до пътя за с. Мъглене, вдясно от шосето, на около 300 метра след последните къщи на мах. Веслец. Гробницата е ограбена още в древността. Куполът е пробит допълнително и така се е образувало провирало. Хората вярват в лековитата сила на мястото и често търсят там лек за болки, които “идват и си отиват” (ревматизъм, шарка, стресови неврози и др.). След като се промушат 3 пъти през отвора (отдолу-нагоре), те оставят част от дреха на близкото дърво с надежда болестта да остане там. Забележка: Обектът е сравнително близо до асфалтовия път, но е добре да се получи напътване от местните хора.
Маршрут от с. Бенковски  до обекта – 1 км.

- Скална гробница, с. Мъженци
Скална гробница, с. МъженциДобре запазена куполна гробница с пещерообразна форма. Има сравнително голям, добре открояващ се вход, по края на който личи жлеб от затваряща го плоча. Изсечена е в основата на заоблен от ветровете пясъчник, на лесно и достъпно място. Забележка: Обектът е лесно достъпен, част от първата в страната археологическа пътека.
Маршрут от с. Бенковски  до обекта – 2 км.

- Тракийски ниши край с. Фотиново
Тракийски ниши край с. ФотиновоИзсечени са в пясъчниците по левия бряг на река Върбица, веднага след завоя по моста след село Крилатица в посока Фотиново. Там реката е с много широка речна тераса. Нишите са 6 на брой, с различна големина. Малко след тях, на около 200 метра в скалите има древни изсичания, улеи и скална гробница. Забележка: Районът е достъпен, в близост до асфалтовия път. Забелязват се трудно поради прорасли дървета.

Маршрут от с. Кирково, с. Крилатица  до обекта – 5 км.