Заповеди

Описание
Виж
1. ЗАПОВЕД № РД-10-157/09.04.2024г. относно: Забрана на пашуването на всякакъв вид животни в ниви, ливади, трайни насаждения и обществени озеленени площи на жилищните територии на територията на община Кирково.
2. ЗАПОВЕД № РД-10-732/18.10.2023г. относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Кирково
3. ЗАПОВЕД № РД-10-488/26.06.2023г. относно: Забрана на паленето на открит огън, паленето на стърнища и други растителни остатъци.
4. ЗАПОВЕД № РД-10-196/10.04.2023г. относно: Забрана на пашуването на всякакъв вид животни в ниви, ливади, трайни насаждения и обществени озеленени площи на жилищните територии на територията на община Кирково.
5. ЗАПОВЕД № РД-10-147/21.03.2023г. относно: Забрана на паленето на открит огън, паленето на стърнища и други растителни остатъци.
6. ЗАПОВЕД № РД-10-683/18.10.2022г. относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Кирково
7. ЗАПОВЕД № РД-10-653/11.10.2022г. относно сигуряване на пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на Община Кирково през есенно-зимния сезон 2022/2023г.
8. ЗАПОВЕД № РД-10-611/27.09.2022г.
9. ЗАПОВЕД № РД-10-553/12.09.2022г. относно: Комисия за проверка за спазване на изискванията на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация
10. ЗАПОВЕД № РД-10-275/29.06.2022г. относно: Забрана на паленето на открит огън, паленето на стърнища и други растителни остатъци.
11. ЗАПОВЕД № РД-10-274/29.06.2022г. относно: Забрана на къпането, плуването и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения във всички необезопасени и неохраняеми водни площи на територията на общината
12. ЗАПОВЕД № РД-10-210/20.04.2022г. относно: Забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.
13. ЗАПОВЕД № РД-10-195/14.04.2022г. за извънреден труд на служители.
14. ЗАПОВЕД № РД-10-182/04.04.2022г. относно сигуряване на пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на Община Кирково и Правила за пожарна безопасност.
15. ЗАПОВЕД № РД-10-116/02.03.2022г. относно: Забрана на пашуването на всякакви животни в ниви, ливади, трайни насаждения, обществени озеленени площи и паркове на територията на общината.
16. ЗАПОВЕД № РД-10-594/25.10.2021г. относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Кирково
17. ЗАПОВЕД № РД-10-393/08.07.2021г. относно: Забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.
18. ЗАПОВЕД № РД-10-175/31.03.2021г. относно: Забрана на пашуването на всякакви животни в ниви, ливади, трайни насаждения, обществени озеленени площи и паркове на територията на общината.
19. ЗАПОВЕД № РД-10-523/19.10.2020г. относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Кирково
20. ЗАПОВЕД № РД-10-160/19.03.2020г. относно: Забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.
21. ЗАПОВЕД № РД-10-735/11.11.2019г. относно осигуряване на пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на Община Кирково и Правила за пожарна безопасност
22. ЗАПОВЕД № РД-10-643/18.10.2019г. относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Кирково
23. ЗАПОВЕД № РД-10-386/21.06.2019г. относно: Забрана на паленето на открит огън, паленето на стърнища и други растителни остатъци.
24. ЗАПОВЕД № РД-10-385/21.06.2019г. относно: Забранявам къпането, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения във всички необезопасени и неохраняеми водни площи на територията на общината.
25. ЗАПОВЕД № РД-10-205/01.04.2019г. относно: Забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.
26. ЗАПОВЕД № РД-10-184/02.04.2018г. относно: Забрана на на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.
27. ЗАПОВЕД № РД-10-963/01.12.2017 г. относно: Предприемане на необходимите мерки за повишаване на готовността за действие при влошени метеорологични условия.
28. ЗАПОВЕД № РД-10-490/12.07.2017 г. относно: Провеждането на протестни действия от жителите на село Еровете, изразяващо се в блокада на главния път за Златоград и ГКПП „Златоград-Ксанти“ на кръстовището за с. Еровете, общ. Кирково в часовия диапазон между 11 часа и 13 часа на 13.07.2017 г., както и провеждането на какъвто и да е протест пред сградата на Община Кирково.
29. ЗАПОВЕД № РД-10-353/25.05.2017г. относно: Забрана на къпането, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи.
30. ЗАПОВЕД № РД-10-84/28.03.2017г. относно: Забрана на на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.