Енергийна ефективност

Описание Изтегли
1. Отчет за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково за 2023 година
2. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2023 година
3. Отчет за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково за 2022 година
4. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2022 година
5. Решение за приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2024г. за община Кирково
6. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Кирково 2022 – 2024 г.
7. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Кирково 2021-2031 г.
8. Отчет за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково за 2021г.
9. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2021 година
10. Отчет за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково за 2020г.
11. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2020 година
12. Отчет за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково за 2019г.
13. Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г.
14. Решение за приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г. за община Кирково
15. Програма за енергийна ефективност 2019-2023г.
16. Решение за приемане на Програмата за енергийна фективност 2019-2023г. за община Кирково
17. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2019 година
18. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2018 година
19. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2017 година
20. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2016 година
21. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2015 година
22. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2014 година