Достъп до обществена информация

Описание Изтегли
1. Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Община Кирково през 2020 година
2. Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Община Кирково през 2019 година
3. Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Община Кирково през 2018 година
4. Годишен отчет за достъпа до обществена информация в Община Кирково през 2017 година
5. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълнение на Закона за достъп на обществена информация в Община Кирково