Регистър и декларации по ЗПКОНПИ и ЗПУКИ на служители при ОБА - Кирково

Описание
Изтегли/Виж
1. Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - Общинска администрация
2. Регистър на декларации по ЗПКОНПИ на служители при ОБА - Кирково