Регистър и декларации по ЗПКОНПИ и ЗПУКИ - Общински съвет

Описание
Изтегли/Виж
1. Декларации по чл.12, т.1 , във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - кметове и съветници
2. Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси - кметове и съветници
3. Регистър на декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметове на кметства в община Кирково