Правилници приети от Общински съвет Кирково

Описание
1. Правилник на Общински съвет - Кирково за мандат 2023-2027