Сали Бекир Рамадан
Председател на Общински съвет Кирково

Дата и място на раждане:
17.07.1973г., гр. Златоград

Образование:
Висше „Техничеки университет” гр. Габрово
Степен на образование: Магистър „ел. инженер”


Трудов стаж:
1999 – 2001 г.: системен администратор в общинска администрация Кирково;
2001 - 2003 г.: оператор в интернет зала;
2003 - 2004 г.: кмет на кметство Китна;
2004 - 2011 г.: заместник-кмет на Община Кирково

2011 - 2015 г.: Кмет на Община Кирково
2015 - до момента: Председател на ОбС

Семейно положение:
женен с две деца

Хоби:
лов и риболов