Шинаси Мехмед Сюлейман
Кмет на Община Кирково

Дата и място на раждане:
24.09.1972 г.  -  гр.Пловдив

Образование:
2001 г.-2003 г. - ВТУ, Финанси,Магистър
1994 г.-2000 г. - ПУ, Физика и Математика, Бакалавър
1987 г.-1991 г. - ТМТ гр.Кърджали – Специалност „Уредостроене”


Трудов стаж:
1991 г.-1993 г. - Военна служба
1997 г.-1999 г. - Учител, Директор на ОУ с.Шопци
1999 г.-2003 г. - Кмет на кметство
2003 г.-2015 г. - Председател на ОбС
2015 г.-до момента - Кмет на Община Кирково

Семейно положение:
женен с едно дете

Хоби:
компютри,интернет,овошки