Избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Заповед за образуване на избирателните секции
Приложение №1
15.02.2023
2.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 15.02.2023
3.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. 16.02.2023
4.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Кирково 20.02.2023
5.
Заповед относно гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването 06.03.2023
6.
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 06.03.2023
7.
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК (видео клипове, банери и др.) 09.03.2023
8.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители 22.03.2023
9.
Оперативен план по организационно-техническата подготовка за провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. 27.03.2023
10.
Заповед № РД-10-162 от 27.03.2023г. относно промяна адресите на две секции 27.03.2022
11.
Заповед № РД-10-169 от 30.03.2023г. относно забрана продажбата и употребата на спиртни напитки в деня на изборите 02.04.2023г. 30.03.2023

 

Полезни връзки:
·  Справка в избирателния списък по ЕГН на избирател »