Избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Указ на президента за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. 27.01.2021
2.
Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. (приета с Решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г.) 27.01.2021
3.
Заповед за образуване на избирателните секции
Приложение:
1. Обхват на избирателните секции
11.02.2021
4.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 16.02.2021
5.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Кирково 18.02.2021
6.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 19.02.2021
7.
Списък на секционните комисии за произвеждане на избори за народни представители на територията на община Кирково 01.03.2021
8.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 01.03.2021
9.
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 04.03.2021
10.
Заповед за образуване на три подвижни избирателни секции 17.03.2021
11.
Заповед № РД-10-156 от 18.03.2021г. 18.03.2021
12.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация 24.03.2021
13.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители 25.03.2021
14.
Заповед за определяне на 4 секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания 25.03.2021
15.
Заповед № РД-10-166 от 26.03.2021г. 26.03.2021
16.
Образци 30.03.2021
17.
Заповед № РД-10-178 от 02.04.2021г. относно забрана продажбата и употребата на спиртни напитки в деня на изборите 04.04.2021г. 02.04.2021

 

Полезни връзки:
·  Справка в избирателния списък по ЕГН на избирател »