Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Кирково 13.08.2019
2.
Информация за кметствата, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство, на 27 октомври 2019 30.08.2019
3.
Заповед за образуване на избирателните секции 30.08.2019
4.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 11.09.2019
5.
Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК 12.09.2019
6.
Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. 13.09.2019
7.
Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. - част II 26.09.2019
8.
Заповед за образуване на две подвижни избирателни секции в Община Кирково 11.10.2019
9.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 16.10.2019
10.
Заповед за забрана продажбата на алкохол и масови прояви на открито 25.10.2019
11.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. 29.10.2019
12.
Заповед за забрана продажбата на алкохол и масови прояви на открито на територията на с. Бенковски и с. Стоманци 31.10.2019

 

Полезни връзки:
·  Справка в избирателния списък по ЕГН на избирател »