Частични избори за кмет на кметство Фотиново, общ. Кирково на 23 октомври 2022 година

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Кирковои 19.09.2022
2.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 21.09.2022
3.
Заповед за образуване на избирателните секции 21.09.2022
4.
Избирателен списък за гласуване в частични избори на 23 октомври 2022 г. 28.09.2022
5.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори на 23 октомври 2022 г. 12.10.2022
6.
Съобщение относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването 13.10.2022